.

Quản lý khu vực

– Số lượng tuyển dụng: 2 – Giới tính: Không yêu cầu – Tính chất công việc: Việc làm thu nhập cao –

Xem thêm »

NHÂN VIÊN RỬA CHÉN

– Số lượng tuyển dụng: 10 – Giới tính: Không yêu cầu – Tính chất công việc: Việc làm theo ca/Đổi ca –

Xem thêm »