– Số lượng tuyển dụng: 2 – Giới tính: Không yêu cầu – Tính chất công việc: Việc làm thu nhập cao –…

– Số lượng tuyển dụng: 10 – Giới tính: Không yêu cầu – Tính chất công việc: Việc làm theo ca/Đổi ca –…