NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

– Số lượng tuyển dụng: 10 – Giới tính: Nam – Tính chất công việc: Việc làm theo ca/Đổi ca – Trình độ: Lao…

– Số lượng tuyển dụng: 2 – Giới tính: Nữ – Tính chất công việc: Việc làm theo ca/Đổi ca – Ngành nghề: Bưu…